Untitled Document
Untitled Document


 

FORTDOG'YAR ZLATOSLAVA
(female)

 

jCAC, jBOB, BOB
babyBISx3, babyBOBx5

D.o.D.:08.02.2014
Breeder: K. Shahnova
Owner: K. Shahnova and V. Ternovayar